Image Alt

Privacyverklaring

Privacy

Verklaring

TortAventura verwerkt je persoonsgegevens doordat je bestellingen plaatst en/of omdat je deze zelf verstrekt.

Welke gegevens

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het online contactformulier, per chat, e-mail, telefonisch en/of in overige correspondentie

Voor welke doeleinden

TortAventura verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Ontvangen van bestellingen
  • Bevestigen van bestellingen
  • Contact op te kunnen nemen om bestellingen uit te kunnen voeren
  • Offertes aan te maken en te versturen

Hoe lang bewaard

De gegevens die je invult in het online contactformulier worden doorgestuurd naar info@tortaventura.com en blijven als e-mail in het archief. Dit geldt ook voor e-mail die rechtstreek wordt gestuurd. Offertes worden gemaakt in een boekhoudprogramma en blijven bewaard.

Delen van persoonsgegevens

TortAventura verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door TortAventura en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover TortAventura beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@tortaventura.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt TortAventura je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TortAventura reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. TortAventura wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen

TortAventura neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om onrechtmatig gebruik en verlies tegen te gaan.

Cookies

De TortAventura website maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst.

Functionele cookies:
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website correct kan functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de functionaliteit om een filmpje af te spelen of van taal te kunnen wisselen.
Analyse cookies:
Met Analyse cookies worden statistieken verzameld over het gebruik en gebruikers van de website. Hierdoor kan TortAventura de website continue verbeteren in het voordeel van haar bezoekers.
Social media cookies van derden:
Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan de ‘like’-knop voor Facebook, het makkelijk delen en het bekijken van video’s via social media.